Petr Klíma
Student 3. ročníku oboru Provoz a ekonomika při Provozně ekonomické fakultě

Otevřený dopis rektorovi České zemědělské univerzity v Praze, Prof. Ing. Jiřímu Balíkovi, CSc., dr. h. c.

Vážený pane rektore,

Píši Vám za účelem vyjádření nesouhlasu se zahájením provozu testovacího centra umístěného v budově rektorátu.

Důkladnost kontroly, jež student musí podstoupit, aby si mohl napsat test, je vysoká, a v kontextu opisování u testů a zkoušek jistě oprávněná. V kontextu osobního prostoru však jde dle mého názoru o kontrolu výrazně zasahující do osobní svobody, a to nejen prostředky této kontroly, mezi které patří rámový a ruční detektor kovu, kontrola předmětů při studentovi, a nepřetržité monitorování kamerami, ale i přijetím předpokladu, že každý student je potenciálně podvodník.

Velmi mne mrzí, že k takové situaci dochází na akademické půdě, protože věřím, že studenstvo je početnou silou, která se historicky stavěla na odpor útlaku a omezování svobod, a je silou, za kterou se akademičtí pracovníci stavěli a propůjčovali ji váhu skrze svoji erudici a zkušenost. Je to právě studentstvo, které by mělo „orwellovské“ a „bradburiovské“ tendence rozpoznat a upozornit na ně. Z těchto důvodů mi přijde velice nešťastné, že by takovéto kontroly byly zavedeny právě akademickými orgány, a v tichosti studenstvem akceptovány.

Naprosto rozumím prvotnímu záměru, který stál za vystavením testovacího centra a jeho uvedením do provozu. Podvádění a opisování je vážným problémem, jehož přítomnost narušuje věrohodnost složených zkoušek, a je to problém, jemuž je třeba čelit. Jsem si toho vědom. Jsem přesvědčen, že k řešení tohoto problému lze přijmout jiná, byť méně efektivní, ale zato méně závažná opatření. Mám obavu, že tento krok, který byl podniknut vedle ČZU i na jiné univerzitě, se může stát precedentem pro těsnější monitorování obyvatelstva, protože je krokem, který byl podniknut „ze spodu nahoru,“ tedy zdánlivě za tichého souhlasu obyvatel, respektive studentů.

Děkuji Vám za Váš čas.

S úctou,

Petr Klíma

___________________________________________________________________________

 V Praze, 29.2. 2016
Případnou odpověď pana rektora, dá-li k tomu souhlas, zveřejním.

One thought on “Otevřený dopis rektorovi České zemědělské univerzity v Praze

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s